REKRUTACJA 2023/2024

PUBLICZNE PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE  W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W załączeniu przesyłamy link do strony Miasta Zielona Góra, gdzie znajdują się wstępne materiały dotyczące :

1)  naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024- uwaga na dwa zarządzenie dotyczące terminów przeprowadzania postępowania  rekrutacyjnego i uzupełniającego ……. na rok szkolny 2023/2024 ( są dwa zarządzenia Prezydenta Miasta  – zarządzenie PM  i zmieniające to zarządzenie – stanowią one jeden materiał. )

a) pierwszy  umieszczony na ruchomym pasku na stronie Miasta Zielona Góra -adres strony www.zielona-gora.pl

Poniżej macie Państwo bezpośredni link  do informacji.

http://www.zielona-gora.pl/PL/1361/8553/Nabor_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_w_szkolach_podstawowych_na_rok_szkolny_2023_2024__UWAGA__RODZICE/

b) drugi umieszczony w zakładce Nauka i oświata-Nabór do szkół i przedszkoli – też pod adresem www.zielona-gora.pl

Poniżej macie Państwo bezpośredni link  do tej samej informacji  w zakładce.

http://www.zielona-gora.pl/PL/1045/8552/Nabor_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_w_szkolach_podstawowych_na_rok_szkolny_2023_2024___UWAGA__RODZICE/

PUBLICZNE SZKOŁY PODSTAWOWE

2) naboru do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024

a ) pierwszy  umieszczony na ruchomym pasku na stronie Miasta Zielona Góra – adres strony  www.zielona-gora.pl

      Poniżej macie Państwo bezpośredni link  do pełnej informacji .

http://www.zielona-gora.pl/PL/1361/8556/Nabor_do_publicznych_szkol_podstawowych___na_rok_szkolny_2023_2024___UWAGA__RODZICE/

b) drugi umieszczony w zakładce Nauka i oświata-Nabór do szkół i przedszkoli  – tez pod adresem www.zielona-gora.pl

    Poniżej macie Państwo bezpośredni link  do tej samej informacji w zakładce  .

http://www.zielona-gora.pl/PL/1045/8555/Nabor_do_publicznych_szkol_podstawowych___na_rok_szkolny_2023_2024___UWAGA__RODZICE/

Skip to content