Nabór do ZE 4

Szanowni Państwo, zapraszamy Wasze dziecko do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej w naszej szkole. Wszystkie szczegółowe informacje i potrzebne dokumenty znajdą Państwo poniżej.

NABÓR NA ROK SZKOLNU 2023/2024

PUBLICZNE PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE  W SZKOŁACH

PODSTAWOWYCH

W załączeniu przesyłamy link do strony Miasta Zielona Góra, gdzie znajdują się wstępne materiały dotyczące :

1)  naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024- uwaga na dwa zarządzenie dotyczące terminów przeprowadzania postępowania  rekrutacyjnego i uzupełniającego ……. na rok szkolny 2023/2024 ( są dwa zarządzenia Prezydenta Miasta  – zarządzenie PM  i zmieniające to zarządzenie – stanowią one jeden materiał. )

a) pierwszy  umieszczony na ruchomym pasku na stronie Miasta Zielona Góra -adres strony www.zielona-gora.pl

Poniżej macie Państwo bezpośredni link  do informacji.

http://www.zielona-gora.pl/PL/1361/8553/Nabor_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_w_szkolach_podstawowych_na_rok_szkolny_2023_2024__UWAGA__RODZICE/

b) drugi umieszczony w zakładce Nauka i oświata-Nabór do szkół i przedszkoli – też pod adresem www.zielona-gora.pl

Poniżej macie Państwo bezpośredni link  do tej samej informacji  w zakładce.

http://www.zielona-gora.pl/PL/1045/8552/Nabor_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_w_szkolach_podstawowych_na_rok_szkolny_2023_2024___UWAGA__RODZICE/

PUBLICZNE SZKOŁY PODSTAWOWE

2) naboru do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024

a ) pierwszy  umieszczony na ruchomym pasku na stronie Miasta Zielona Góra – adres strony  www.zielona-gora.pl

      Poniżej macie Państwo bezpośredni link  do pełnej informacji .

http://www.zielona-gora.pl/PL/1361/8556/Nabor_do_publicznych_szkol_podstawowych___na_rok_szkolny_2023_2024___UWAGA__RODZICE/

b) drugi umieszczony w zakładce Nauka i oświata-Nabór do szkół
i przedszkoli – tez pod adresem 
www.zielona-gora.pl

Poniżej macie Państwo bezpośredni link  do tej samej informacji
w zakładce.

http://www.zielona-gora.pl/PL/1045/8555/Nabor_do_publicznych_szkol_podstawowych___na_rok_szkolny_2023_2024___UWAGA__RODZICE/

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA – KLASA SPORTOWA 2023/2024

UWAGA RODZICE KANDYDATÓW DO ODDZIAŁÓW  SPORTOWYCH  KLAS I NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Dyrektor Zespołu Edukacyjnego nr 4 w Zielonej Górze informuje o uzupełniającym naborze do klasy sportowej o profilu pływanie, tenis stołowy (klasa I) na rok szkolny 2023/2024 dla dzieci urodzonych w 2016 roku.

Testy sprawnościowe odbędą się dnia 16.05.2023r. o godz. 17.00,  w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 24 w Zielonej Górze.

REKRUTACJA – KLASA SPORTOWA 2023/2024

UWAGA RODZICE KANDYDATÓW DO ODDZIAŁÓW  SPORTOWYCH  KLAS I NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Dyrektor Zespołu Edukacyjnego nr 4 w Zielonej Górze ogłasza nabór do klasy sportowej o profilu pływanie, tenis stołowy (klasa I) na rok szkolny 2023/2024 dla dzieci urodzonych w 2016 roku.

  1. Warunki przyjęcia dziecka do klasy sportowej:

–  złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do klasy sportowej

– spełnienie norm sprawnościowych podczas testów kwalifikacyjnych obejmujących kontrolę i ocenę wybranych parametrów sprawności fizycznej ogólnej(skoczność, zwinność, szybkość, gibkość, koordynacja wzrokowo-ruchowa);

– po pozytywnym przejściu prób sprawnościowych należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie(tzw. książeczka zdrowia sportowca) wydane przez lekarza medycyny sportowej o zdolności do uczęszczania do klasy sportowej o profilu pływanie i tenis stołowy;

2. Testy sprawnościowe odbędą się dnia 04.04.2023r. o godz. 17.00,  w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 24 w Zielonej Górze.

– Na egzamin należy przygotować strój sportowy, obuwie sportowe i podpisaną przez rodziców/opiekunów prawnych zgodę na przeprowadzenie próby sprawnościowej.

3. Opis prób sprawnościowych(wybranych z Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej:

– skok w dal obunóż z miejsca;

– skłon tułowia w przód;

– skłony w przód w leżeniu tyłem(brzuszki;

– bieg wahadłowy 4 x 10m;

DOKUMENTY DO POBRANIA

Oświadczenie rodziców

Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej

Skip to content