RADA RODZICÓW

 

Skład Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024:

Przewodniczący – Dariusz Effenberg (kl. 4d)
Wiceprzewodnicząca – Natasza Piaseczna (kl. 3e)
Członek – Barbara Chrin-Sokołowska (kl. 2b i 4d)
Członek – Edyta Wojtaszek (kl. 2c, 6b i 8b)
Członek – Łukasz Szkaliński (kl. 5d)
Członek – Marek Kałuża (kl. 7a)

Fundusz Rady Rodziców:

Rada Rodziców zachęca do wpłat na fundusz Rady Rodziców w bieżącym roku szkolnym. Środki zebrane ze składek są w 100% przeznaczane bezpośrednio na potrzeby Państwa dzieci w tym m.in. nagrody na liczne konkursy oraz nagrody na zakończenie roku za osiągnięcia w nauce i sporcie.

Składka dotyczy WYŁĄCZNIE PIERWSZEGO DZIECKA z rodziny.

Wpłaty w wysokości 50 zł można dokonać przelewem na rachunek Rady Rodziców:
PKO Bank Polski SA  12 1020 5402 0000 0802 0275 9975
tytułem: RR, klasa, imię i nazwisko dziecka (oraz ew. pozostałych dzieci uczących się w szkole)

Wszelkie sprawy prosimy kierować na adres: radarodzicow.ze4zgora@gmail.com lub bezpośrednio do Przewodniczącego i Członków Prezydium Rady Rodziców.

 

Skip to content