Szkoła Podstawowa nr 24

im. Polskich Olimpijczyków

Miejskie Przedszkole nr 43

aktualnościnabór

O naszej szkole

Dla nas każdy uczeń może być olimpijczykiem na miarę własnych możliwości. Szkoła to przyjemne i spokojne miejsce do nauki i nie tylko.

Nasze

najważniejsze zasady

      Bezpieczne miejsce do nauki

Kształtujemy poczucie odpowiedzialności
i bezpieczeństwa za siebie, innych i najbliższe otoczenie.

      Indywidualna praca z uczniami

Pomagamy uczniom ujawniać zdolności, rozwijać talenty, równocześnie staramy się, aby przezwyciężyć trudności.

       Doceniamy sukcesy

Każdy uczeń naszej szkoły dobrze zostanie przygotowany do nauki na wyższym etapie kształcenia.

Co wyróżnia Zespół Edukacyjny nr 4?

Nauczyciele i personel szkoły podstawowej są zaangażowani w budowanie pozytywnych relacji z uczniami i ich rodzinami. Dostępni są dla uczniów, aby służyć pomocą i wsparciem, zarówno w zakresie akademickim, jak i emocjonalnym.

Dlaczego odnosimy sukcesy?

  Uczniowie czują się bezpiecznie i doceniani

  Nauczyciele stosują różnorodne metody

Stosowane przez nauczycieli metody dydaktyczne są dostosowywane do każdego ucznia – stosujemy indywidualizację nauczania

  Duży nacisk kładzie się na rozwój społeczny i   emocjonalny uczniów

Nauczyciele i personel szkoły są zaangażowani w budowanie pozytywnych relacji z uczniami i ich rodzinami.

Nabór na
Rok Szkolny 2023/2024

Publiczne Przedszkola i Oddziały Przedszkolne oraz klasa sportowa. Zapraszamy do przejrzenia najważniejszych informacji o naborze.

Skip to content