Informacje o świetlicy

Świetlica w Zespole Edukacyjnym nr 4 w Zielonej Górze

Świetlica zapewnia opiekę od godziny 6:45 do 16:30. Dzieci przyjmowane są na podstawie złożonych przez rodziców/opiekunów dokumentów. Świetlice podzielone są rocznikowo na klasy I, II, III oraz ,,Poczekalnię”.

W świetlicach dla klas I-III wychowawcy sprawują opiekę przez cały czas pracy szkoły, w Poczekalni natomiast gromadzą się w godzinach porannych i popołudniowych uczniowie klas IV-VIII oczekujący na autobus, zajęcia pozalekcyjne lub nieuczęszczający na religię.

Główne zadania nauczycieli realizowane w ciągu całego roku szkolnego to:

 • właściwa organizacja czasu przed i po lekcjach, w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku i odrobienia lekcji,
 • kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie,
 • rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie zdolności uczniów,
 • wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej,
 • udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce,
 • organizacja właściwego wypoczynku i kulturalnej rozrywki.

Wychowawcy świetlicy prowadzą zajęcia zgodnie z programem dydaktyczno-wychowawczym, proponując dzieciom uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć, do których należą:

 • warsztaty plastyczne, muzyczne i techniczne,
 • gry i zabawy ruchowe,
 • gry i zabawy dydaktyczne,
 • zajęcia integrujące, czytelnicze oraz audiowizualne,
 • zajęcia sportowe.

Regularnie prowadzone są także bloki tematyczne dotyczące zdrowego
odżywiania z wykorzystaniem filmików edukacyjnych i publikacji, a także
bezpiecznego korzystania z internetu oraz zagrożeń i korzyści z tego wynikających.

Kierownik świetlicy
Wioletta Skoczylas

Nabór do świetlicy

Rekrutacja do świetlicy rok szkolny 2024/25

Uprzejmie informuję ,iż z dniem 08.04.2024 r. rusza nabór do świetlicy szkolnej na przyszły rok szkolny: klasy I-III, IV-VIII. Wzory dokumentów, które należy złożyć można znaleźć na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce świetlica  i poniżej w załączniku. Poniższy załącznik zawiera  komplet dokumentów do uważnego przeczytania i wypełnienia . Wysokość dobrowolnej wyprawki to kwota 100 zł (opłata roczna) . Poniżej podaję nr konta Rady Rodziców na ,który można dokonać wpłaty z dopiskiem:  imię i nazwisko ,klasa, ,,wyprawka świetlicowa”:   

PKO Bank Polski SA 12 1020 5402 0000 0802 0275 9975.

 Przypominam , iż nabór obowiązuje nie tylko nowoprzyjęte dzieci , również te uczęszczające już do świetlic, oraz dowożone. Proszę pamiętać ,że przyjmowanie zgłoszeń trwa najpóźniej do 07.06 24 r. Wychowawcy świetlicy oraz Kierownik świetlicy , oczekują na wypełnione przez Państwa dokumenty, by na miejscu zweryfikować poprawność wypełnienia i odpowiedzieć na nurtujące pytania. Osoby pełniące dyżur w Strefie Rodzica chętnie pokierują Państwa do odpowiedniej świetlicy w celu złożenia dokumentów. Uczniowie klas IV-VIII chcący skorzystać z opieki świetlicowej  ( w godzinach porannych przed zajęciami i po lekcjach w oczekiwaniu na autobus czy dodatkowe lekcje), przynoszą  karty wypełnione przez rodziców bez dokonywania opłaty za wyprawkę. Proszę nie zostawiać dokumentów w sekretariacie. Załącznik z dokumentami można znaleźć również na głównej stronie szkoły: Szkoła Podstawowa nr 24 im. ,, Polskich Olimpijczyków w Zespole Edukacyjnym nr 4 w Zielonej Górze, nagłówek : Rekrutacja do świetlicy 24/25.

 

Skip to content