Informacje o świetlicy

Świetlica w Zespole Edukacyjnym nr 4 w Zielonej Górze

Świetlica zapewnia opiekę od godziny 6:45 do 16:30. Dzieci przyjmowane są na podstawie złożonych przez rodziców/opiekunów dokumentów. Świetlice podzielone są rocznikowo na klasy I, II, III oraz ,,Poczekalnię”.

W świetlicach dla klas I-III wychowawcy sprawują opiekę przez cały czas pracy szkoły, w Poczekalni natomiast gromadzą się w godzinach porannych i popołudniowych uczniowie klas IV-VIII oczekujący na autobus, zajęcia pozalekcyjne lub nieuczęszczający na religię.

Główne zadania nauczycieli realizowane w ciągu całego roku szkolnego to:

 • właściwa organizacja czasu przed i po lekcjach, w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku i odrobienia lekcji,
 • kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie,
 • rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie zdolności uczniów,
 • wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej,
 • udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce,
 • organizacja właściwego wypoczynku i kulturalnej rozrywki.

Wychowawcy świetlicy prowadzą zajęcia zgodnie z programem dydaktyczno-wychowawczym, proponując dzieciom uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć, do których należą:

 • warsztaty plastyczne, muzyczne i techniczne,
 • gry i zabawy ruchowe,
 • gry i zabawy dydaktyczne,
 • zajęcia integrujące, czytelnicze oraz audiowizualne,
 • zajęcia sportowe.

Regularnie prowadzone są także bloki tematyczne dotyczące zdrowego
odżywiania z wykorzystaniem filmików edukacyjnych i publikacji, a także
bezpiecznego korzystania z internetu oraz zagrożeń i korzyści z tego wynikających.

Kierownik świetlicy
Wioletta Skoczylas

Nabór do świetlicy

Rekrutacja do świetlicy rok szkolny 2023/24

Uprzejmie informuję, iż z dniem 13.04.2023 r. rusza nabór do świetlicy szkolnej na przyszły rok szkolny: klasy I-III, IV-VIII. Wzory dokumentów, które należy złożyć można znaleźć w Strefie Rodzica. Poniższy załącznik zawiera  komplet dokumentów do wypełnienia. Wysokość wyprawki nie uległa  zmianie, jest to kwota 60 zł. Wyciąg z konta dotyczący dokonanej opłaty należy dołączyć  do dokumentów. Przypominam, iż nabór obowiązuje nie tylko nowoprzyjęte dzieci, również te uczęszczające już do świetlic, oraz dowożone. Proszę pamiętać, że przyjmowanie zgłoszeń trwa najpóźniej do    09.06 23 r. Wychowawcy świetlicy oraz Kierownik świetlicy, oczekują na wypełnione przez Państwa dokumenty, by na miejscu zweryfikować poprawność wypełnienia i odpowiedzieć na nurtujące pytania. Osoby pełniące dyżur w Strefie Rodzica chętnie pokierują Państwa do odpowiedniej świetlicy , by zrobić to osobiście. Uczniowie klas IV-VIII chcący skorzystać z opieki świetlicowej ( w godzinach porannych przed zajęciami i po lekcjach w oczekiwaniu na autobus czy dodatkowe lekcje), przynoszą  karty wypełnione przez rodziców bez dokonywania opłaty za wyprawkę. Proszę nie zostawiać dokumentów w sekretariacie. Załącznik z dokumentami można znaleźć również na głównej stronie szkoły: ZEnr4 w Zielonej Górze, nagłówek : Rekrutacja do świetlicy 23/24.

Skip to content