WIZJA SZKOŁY

Szkoła to przyjemne i spokojne miejsce do nauki i nie tylko.

Kształtujemy poczucie odpowiedzialności i bezpieczeństwa za siebie, innych i najbliższe otoczenie.

Pomagamy uczniom ujawniać zdolności, rozwijać talenty, równocześnie staramy się, aby przezwyciężyć trudności.

Stwarzamy warunki do kształtowania osobowości uczniów. Wykształcamy absolwentów, którzy wyposażeni w wiedzę i umiejętności, są przygotowani do nauki na wyższym etapie kształcenia, umieją korzystać ze źródeł informacji, prawidłowo funkcjonują w środowisku, stosują się do przyjętych norm zachowań, samodzielnie podejmują zadania w życiu społecznym, są mądrymi i dobrymi ludźmi, dbają o zdrowie własne i innych, odczuwają więzi ze swoją miejscowością, regionem i krajem.

Istnieje silna więź rodziców ze społecznością szkolną. Oddziaływania wychowawcze rodziców i szkoły są wspólne.

Szkoła aktywnie włącza się do działań na rzecz środowiska.

Integruje pełno i niepełnosprawnych.

MISJA SZKOŁY

Każdy uczeń naszej szkoły:

Dobrze zostanie przygotowany do nauki na wyższym etapie kształcenia.

Opanuje umiejętność bezpiecznego korzystania ze źródeł informacji.

Nauczy uczyć się.

Zostanie wychowany w duchu tradycji swojego miejsca pochodzenia.

Nauczy się nawiązywania pozytywnych relacji z ludźmi pełno i niepełnosprawnymi.

Nauczy się samodzielnie podejmować zadania w życiu społecznym.

Pozna swoje mocne i słabe strony.

Będzie rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania

Skip to content